Всех святых, в земле Санкт-Петербургской просиявших

Даты празднования

14 июля
Собор Санкт-Петербургских святых
(Переходящий праздник. Указана дата празднования в 2024 году )

Ссылки

Тропарь

Тропарь Санкт-Петербургских святых, глас 1
Днесь све́тло красу́ется град свята́го Петра́,/ я́ко наста́ день честна́го торжества́,/ во́ньже лю́дие христоимени́тии славосло́вят Бо́га Вседержи́теля,/ на брега́х Невы́ опло́т держа́вы Росси́йския утверди́вшаго,/ и многия святыя в нем явившаго,/ иже моли́твы ко Пресвяте́й Тро́ице вознося́т,/ да поми́лует Госпо́дь лю́ди Своя́, я́ко Милосе́рд.

Кондак

Кондак Санкт-Петербургских святых, глас 3
Дне́сь святи́и земли́ Петербуржския/ вку́пе с на́ми предстоя́т в Це́ркви и неви́димо за ны мо́лятся Бо́гу,/ да изба́вит нас от враг ви́димых и неви́димых,/ от неду́га и гла́да, от внеза́пныя сме́рти и от вся́каго зла́/ и спасе́т ду́ши на́ша.

Величание

Велича́ем вас,/ вси святи́и, в земли́ Петербуржстей просия́вшия,/ и чтим святу́ю па́мять ва́шу,/ вы бо мо́лите за нас/ Христа́ Бо́га на́шего.

Молитва

О Всеми́лостивый и Великодарови́тый Бо́же, утверди́вый во́лею Твое́ю Зе́млю Росси́йскую и в ней град свята́го Петра́! При́зри с высоты́ святы́я Твоея́ на предстоя́щия лю́ди Твоя́ и приими́ благодаре́ние на́ше о Твои́х вели́ких благодея́ниих, я́же сотвори́л еси́ в ле́та дре́вняя со отцы́ на́шими! Услы́ши нас, прославля́ющих Имя Твое́ свято́е, я́ко благоволи́л еси́ просла́вити во святы́х избра́нныя Твоя́, и́хже земля́ Петербу́ржская произрасти́. Вонми́ гла́су моле́ния ве́рных чад Твои́х, славосло́вие вели́честву Твоему́ возсыла́ющых и умиле́нно к Тебе́ взыва́ющых. Посети́ нас ми́лостию и щедро́тами Твои́ми, я́ко и на бу́дущая времена́ пожи́ти нам во вся́ком благоче́стии и чистоте́. Утверди́ град сей и зе́млю сию́ моли́твами и предста́тельством сла́вныя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, свята́го благове́рнаго и вели́каго кня́зя Алекса́ндра Не́вскаго, святы́х ца́рственных страстоте́рпцев Никола́я и Алекса́ндры со ча́ды их, святы́я блаже́нныя ма́тере на́шея Ксе́нии Петербу́ржския, свята́го пра́веднаго отца́ на́шего Иоа́нна Кроншта́дтскаго чудотво́рца, свята́го священному́ченика Вениами́на, митрополи́та Петрогра́дскаго, преподо́бнаго и богоно́снаго отца́ на́шего Серафи́ма Вы́рицкаго и всех уго́дников Твои́х, в земли́ Петербу́ржстей просия́вших, я́ко да, пожи́вше в ве́це сем по за́поведем Твои́м, в ве́чный поко́й дости́гнем, идеже со всеми святы́ми просла́вим Пресвято́е Имя Твое, Отца, и Сы́на, и Святаго Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в.