2024-10-14 04:00 2024-10-14 04:00 Europe/Moscow No Памятная дата: 14 октября 1990 - В храме Рождества Иоанна Предтечи на Каменном острове состоялась первая Божественная литургия после возвращения верующим. Подробнее: https://globus.aquaviva.ruhttp://globus.aquaviva.ru/dates/v-khrame-rozhdestva-ioanna-predtechi-na-kamennom-ostrove-sostoyalas-pervaya-bozhestvennaya-liturgiya-posle-vozvrashcheniya-veruyushchim