2024-10-09 04:00 2024-10-09 04:00 Europe/Moscow No Памятная дата: 9 октября 2003 - Освящение храма-часовни Святой Животворящей Троицы в поселке Ивановское Подробнее: https://globus.aquaviva.ruhttp://globus.aquaviva.ru/dates/osvyashchenie-khrama-chasovni-svyatoy-zhivotvoryashchey-troitsy-v-poselke-ivanovskoe